L'arca di Noè – 1

L'arca di Noè – 1


Argomento
L'amicizia
Categoria
Frammenti d'arte

L'arca di Noè – 2

L'arca di Noè – 2


Argomento
L'amicizia
Categoria
Frammenti d'arte

La creazione di Adamo

La creazione di Adamo


Argomento
La creazione
Categoria
Frammenti d'arte

La creazione di Adamo

La creazione di Adamo


Argomento
La creazione
Categoria
Frammenti d'arte

“Epifania” o “Adorazione dei Magi”

“Epifania” o “Adorazione dei Magi”


Argomento
Il Natale
Categoria
Frammenti d'arte

“Epifania” o “Adorazione dei Magi”

“Epifania” o “Adorazione dei Magi”


Argomento
Il Natale
Categoria
Frammenti d'arte

“Madonna della seggiola”

“Madonna della seggiola”


Argomento
Gesù
Categoria
Frammenti d'arte

“Madonna della seggiola”

“Madonna della seggiola”


Argomento
Gesù
Categoria
Frammenti d'arte

“Noli me tangere”

“Noli me tangere”


Argomento
La Pasqua
Categoria
Frammenti d'arte

“Il Cristo giallo”

“Il Cristo giallo”


Argomento
La Chiesa
Categoria
Frammenti d'arte

“Il Cristo giallo”

“Il Cristo giallo”


Argomento
La Chiesa
Categoria
Frammenti d'arte

Come cembali squillanti
Come cembali squillanti
Religione - Classe 1ª